Kaupunginvaltuutettu Ville Hoikkala

Politiikassa mukana vuodesta 2008

Kaupunginvaltuutettu
Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen
Keravan kaupunginhallituksen varajäsen
HUS:n psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan jäsen
SDP:n oikeuspoliittisen työryhmän ja Eurooppatyöryhmän jäsen

VAALIT 2021 | Villen Aakkoset

Villen vastaukset vaalikoneisiin

Yleisradio:
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021…

Helsingin Sanomat:
https://www.vaalikone.fi/kunta2021…

Keski-Uusimaa:
https://www.keski-uusimaa.fi/vaali…

Allianssi:
https://www.alli.fi/tapahtumat/nuorten-vaali…

Villen Vaaliteesit 2021

1. Maailma muuttuu. Kerava on hyvä paikka elää muutosta.

Etätyö yleistyy, ostokset tehdään nettikaupassa, liikenteessä siirrytään kohti sähköautoja ja entistä tehokkaampaa joukkoliikennettä. Ihmisten odotukset ja tarpeet työelämässä, asumisessa ja vapaa-ajan palveluissa muotoutuvat, kun maailma muuttuu. Keravalla on perusasiat kunnossa. Keravalla ja Helsingin metropolialueella on tarjolla töitä, ja täällä on hyvät liikenneyhteydet ja sekä kaupalliset että julkiset palvelut. Tulevaisuuden elämäntavan toteuttamista Keravalla on aika valmistella jo nyt. Kaupunkisuunnittelussa, koulutuksessa ja kaikessa päätöksenteossa on nyt hyvä hetki katsoa tulevaa, kokeilla ja olla aikaamme edellä.

2. Asemanaukio on Keravan sydän

Useille keravalaisille Asemanaukio on osa arkea, työmatkaa ja lähellä kotia. Asemanaukion suunnittelusta on päätetty järjestää arkkitehtikilpailu, ja se on hieno asia. Tehokas julkinen liikenne ja sen varaan rakentuvat palvelut ovat tulevaisuuden elämäntavan kulmakiviä. Asemanaukio on se paikka Keravasta, jonne naapurikuntien asukkaan on helppo poiketa ostoksille tai viettämään vapaa-aikaansa, ja samalla voi pitää keravalaisia yrityksiä kannattavana. Junia kulkee kymmenen minuutin välein. Yrittäjien, kulttuurialan toimijoiden ja vapaa-aikaa viettävien keravalaisten on saatava kaikki irti loistavalla paikalla olevasta hienosta alueesta.

3. Turvallisuuden haasteet muuttuvat

Poliisin tilastojen mukaan Suomi on turvallisempi kuin koskaan koko itsenäisyytemme aikana. Rikosten ja onnettomuuksien uhrina kuolee aina vain harvempi. Suomalaiset nuoret käyttäytyvät vastuullisemmin kuin mikään edeltävä sukupolvi, he tekevät harvemmin väkivaltaa, käyttävät vähemmän päihteitä ja hoitavat kouluasiansa hyvin. Silti monet pelkäävät liikkua Keravalla. Rikollisuus keskittyy entistä pienempään ihmisryhmään, joka sitten oireileekin vakavasti ja on vaaraksi itselleen ja muille. Vaikeuksiin ajautuneille nuorille on löydettävä kannustavia ja kärsivällisiä aikuisia, jotka saattavat heidät takaisin elämään. Uudestaan alkamisen mahdollisuus on oltava aina. Päihdeongelmasta eroon pääseminen on parasta turvallisuustyötä, ja uusia hoitomenetelmiä on kokeiltava. Toinen huolestuttava trendi on ikäihmisiin kohdistuvat petokset, kiristykset ja huijaukset. Pulaan joutuneille vanhuksille on saatava apua, ja kaikilla on oikeus turvalliseen elämän ehtooseen.

4. Monikulttuurinen Kerava

Vuonna 2019 pääkaupunkiseudulle muuttaneista ihmisistä 71 % ei puhunut äidinkielenään suomea eikä ruotsia. Menestyvät yritykset tarvitsevat lisää työvoimaa, eikä sitä löydy Suomesta riittävästi. Monet löytävät elämänsä rakkauden ulkomailta. Sodat ja köyhyys ajavat ihmisiä turvalliseen Suomeen, jossa on tarjolla töitä. Keravalaiset ovat entistä kirjavammasta taustasta. Keravan on oltava toisesta kulttuurista tulevalle hyvä paikka asua, jossa käytännön järjestelyt toimivat hyvin, kaikkiin ihmisiin suhtaudutaan ystävällisesti ja jokainen saa olla oma itsensä. Maailman eri kulttuurit saavat virkistää Keravan arkea ja antaa keinoja oppia toisiltamme.

5. Koronan kolhimille on annettava apua 

Keravalaiset ovat kärsineet koronan aiheuttamista talousvaikeuksista enemmän kuin suomalaiset keskimäärin. Monet ilmailualan ammattilaiset ovat asettuneet Keravalle, ja heillä on takanaan vaikea vuosi. Matkailuun ja kulttuuriin liittyvillä aloilla on vielä pitkä matka normaaliin elämään. Koronasta kärsiville ihmisille ja toimialoille on annettava tukea. Kun rajoitukset jonain päivänä poistuvat, tulee Keravan järjestää kulttuuritapahtumia ja näin tuoda virkistystä ihmisten elämään ja työtä alan osaajille. Asemanaukion kehittämisessä on otettava huomioon kulttuurin mahdollisuudet.

6. Nyt on nuorten vuoro 

Me olemme nuoria vain kerran. Korona on vienyt nuorilta vuoden elämän parhaasta ajasta. Keravan on tehtävä parhaansa, jotta he saisivat edes jotain siitä takaisin. Koulujen opetuksen monipuolisuuteen, harrastuksiin ja liikuntaan on panostettava. Taiteen perusopetuksen resursseja laajennettava ja toimitilaongelmiin on löydettävä ratkaisu.