Juridiska byrå Ville Hoikkala

Erfarenhet i rättslig service sedan år 2004

Inriktad i strafrätt, utlänningsrätt, familjerätt och juridiska ärenden i företag och föreningar.

Postadress PL 24, 04251 KERAVA
Besökadress Asemanaukio 2, 04200 Kerava
Telefon 050-4072829
Telefax 09-83641041
Email ville.hoikkala@villehoikkala.com